Om Tusen millioner 1-4

Matematikkverket som gir barna regneglede!

Læreverket består av:

 • Grunnbok A og B
 • Oppgavebok
 • Prøv meg
 • Oppgavekort (2. til 4. trinn)
 • Svarbok
 • Lærerens bok
 • Nettsted

Tilleggsmateriell:

 • Cd med sanger
 • Regneperler
 • Tallbilder
 • Tallstråler

Med morsomme illustrasjoner, eventyr, sanger, rim og regler bringer vi barna inn i matematikkens verden. I nye Tusen Millioner 1–4 er lærestoffet organisert i kapitler etter de fire hovedområdene i læreplanen. Dette gir ro og kontinuitet i elevenes arbeid med matematikk. Med morsomme illustrasjoner, eventyr, sanger, rim og regler bringer vi barna inn i matematikkens verden.

Gode læringsopplevelser og faglig utvikling oppnås gjennom mestring på eget nivå. Derfor har vi lagt til rette for utstrakt differensiering på alle trinn, og i oppgaveboka er det lagt inn repetisjonsoppgaver etter hvert kapittel. Til cd-en er det laget flere nye sanger.

1
2
3
4