Om Max fri

Forenklet versjon av Max 123, med fri bruk!

 • Nettbasert øvingsprogram
 • 20 emner
 • Tre vanskelighetsgrader
 • Rapport for utskrift
 • Poeng
 • Over 8000 oppgaver
 • Interaktiv oppgaveløsning
 • Visuelle konkreter
 • Ikke passord

Max fri er en forenklet versjon av Max 123. Elevene velger blant 20 emner og tre vanskelighetsgrader. Hvert oppgavesett inneholder 10 oppgaver som trekkes tilfeldig fra basen.

Så lenge elevene er inne i programmet, oppdateres poengsummen. Elevene kan hele tiden avslutte et oppgavesett og velge et nytt fra menyen eller skrive ut rapporten.

Rapporten inneholder

 • oversikt over emnene elevene har arbeidet med
 • vanskelighetsgrad for hvert emne
 • tidsrom
 • oppnådd poengsum

Poengene blir gitt på denne måten:

 • 3 poeng for riktig svar på første forsøk
 • 2 poeng for riktig svar på andre forsøk
 • 1 poeng for å forsøke

 

Programmet kan brukes sammen med, eller som støtte til Max Emnekort.

Hvis skolen ønsker å skreddersy oppgavesett til elever som trenger særskilt tilrettelagt undervisning, anbefaler vi abonnement på Max 123.

Maxfri og Max 123 er laget med støtte fra Utdanningsdirektoratet.

1
2
3
4