Tusen millioner 4

4A - alle oppgaver er lagt ut.

4B - alle oppgaver er lagt ut.

4A
4B